ŘEZIVO RUDA

Dřevo v nejvyšší kvalitě

Od dodavatelů nakupujeme kvalitní kulatinu jehličnatých i listnatých stromů, kterou zpracováváme na truhlářské řezivo. Syrové dřevo je vyskládáno do hrání a minimálně 1 rok vysychá. 
Vzduchosuché řezivo následně dosoušíme v kondenzačních sušárnách na 10 – 12 % vlhkosti. 

Materiál lze zakoupit vzduchosuchý i sušený. 

 

 

Truhlářské řezivo v nejvyšší kvalitě